10 MILJOEN EURO VOOR MILIEUPROJECTEN DIE VROUWEN WERELDWIJD ONDERSTEUNEN

Vrouwen en meisjes zijn de grootste slachtoffers van klimaatverandering. Daarom investeert L'Oréal Paris 10 miljoen euro in milieuprojecten die zich richten op CO2-vermindering en tevens vrouwen en meisjes in de omgeving ondersteunen.

JACUNDÁ BOSBEHOUD, BRAZILIË

Het Amazone-regenwoud beschermen en lokale gemeenschappen versterken

In Brazilië ondersteunen we de bescherming van 95.000 hectare inheems bos om de biodiversiteit te behouden en duurzaam gebruik van hulpbronnen te stimuleren. We willen zo de uitstoot van broeikasgassen beperken, het levensonderhoud van lokale gemeenschappen verbeteren en nieuwe kansen bieden aan jongeren en vrouwen door middel van trainingsprogramma's. Het is onze ambitie om vrouwen in staat te stellen betaald werk te gaan doen en leiderschapsposities buitenshuis te bekleden.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.nl/loreal-for-the-future/onze-projecten" }
ForestV2

LIUGUI BEBOSSING, CHINA

Gemeenschappelijk bomen planten om onbebouwd terrein om te toveren in een bloeiend bos

De Karstregio in Zuid-China staat bekend om zijn ruige landschappen en rijke biodiversiteit, maar wordt bedreigd door woestijnvorming die deels veroorzaakt wordt door ontbossing. In samenwerking met lokale gemeenschappen zal dit project inheemse bomen planten, C02 uit de atmosfeer halen en duurzame ontwikkeling bevorderen. Lokale bevolking, en vooral vrouwen, krijgen daarbij nieuwe kansen op werk en opleiding. Van de voltijd werknemers is 65% vrouw.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.nl/loreal-for-the-future/onze-projecten" }
Ingredients

LANDBOUW VAN DE VOLGENDE GENERATIE, BELGIË EN FRANKRIJK

Gezonde bodems, rijke biodiversiteit, winstgevende boerderijen

Dit project helpt de landbouwpraktijken in Frankrijk en België te transformeren door een innovatieve samenwerking tussen boeren en agronomen. Er zijn meer dan 1.600 boeren betrokken. Nieuwe regeneratieve technieken zullen voedzaam voedsel produceren, de luchtkwaliteit en biodiversiteit in stand houden en tegelijkertijd de winstgevendheid van de landbouwbedrijven verbeteren.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.nl/loreal-for-the-future/onze-projecten" }

KARIBA BOSBESCHERMING, ZIMBABWE

Bossen redden, wilde dieren beschermen en levens veranderen

Dit ambitieuze Afrikaanse project, gestart in 2011, heeft de uitstoot van meer dan 3 miljoen ton per jaar aan kooldioxide in de atmosfeer voorkomen door ontbossing en bodemdegradatie op bijna 785.000 hectare een halt toe te roepen. Vee en gemeenschapstuinen helpen ook om het levensonderhoud van lokale gemeenschappen te verbeteren. Als een van de 70 projecten die moeten worden geverifieerd onder de aanvullende klimaat-, gemeenschaps- en biodiversiteitsnormen, ondersteunt Kariba de lokale bevolking door toegang te bieden tot gezondheids-, onderwijs- en trainingsprogramma's. Er wordt speciale aandacht besteed aan de situatie van vrouwen. Het levensonderhoud van 50.000 vrouwen is verbeterd, 53.000 hebben geprofiteerd van toegang tot betere gezondheidsdiensten en 13.000 vrouwen hebben deelgenomen aan ons onderwijsprogramma. Deze inspanningen zullen de komende jaren worden voortgezet om nog meer vrouwen de kans te geven zich bij het initiatief aan te sluiten.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.nl/loreal-for-the-future/onze-projecten" }
Kariba

KLEINE BOSSEN MET VEEL POTENTIE, VERENIGDE STATEN

Het levensonderhoud van bosbezittende families versterken door koolstofvastlegging

Dit baanbrekende project ondersteunt kleinschalige boseigenaren die voorheen geen toegang hadden tot de hulpmiddelen, informatie en financiering om hun bossen op een duurzame manier te beheren. Landeigenaren worden nu door dit project in staat gesteld om een duurzame manier van werken op hun grond te implementeren en grote klimaateffecten op landschapsniveau te creëren door de volledige potentie van koolstofvastlegging op hun land te benutten.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.nl/loreal-for-the-future/onze-projecten" }

MUSKITIA BLAUWE KOOLSTOF, HONDURAS

Het beschermen van unieke mangrovebossen en het versterken van lokale inheemse gemeenschappen

Mangroven kunnen per gebied tot vier keer meer koolstof opslaan dan terrestrische bossen. Helaas is 30 tot 50% van de mangroven in de wereld al verdwenen. Uniek in Honduras beschermt dit baanbrekende blauwe koolstofproject bijna 5.000 hectare mangroven en meer dan 280.000 hectare naald- en breedbladige bossen tegen ontbossing.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.nl/loreal-for-the-future/onze-projecten" }
Muskitia

Tegelijkertijd heeft dit project het doel om vrouwen op verschillende vlakken te ondersteunen, bijvoorbeeld door:
• trainingsprogramma’s,
• certificeringscursussen voor jongeren en vrouwelijke ondernemers,
• het herstel van cacaogewassen (een klus die met name door vrouwen wordt uitgevoerd) die zijn beschadigd door orkanen,
• het bevorderen en verdedigen van de rechten van vrouwen en kinderen.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.nl/loreal-for-the-future/onze-projecten" }
{ "@context": "http://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type":"ListItem", "position": 1, "item": { "@id": "/", "name": "Home" } } , { "@type":"ListItem", "position": 2, "item": { "@id": "https://www.loreal-paris.nl/loreal-for-the-future/onze-projecten", "name": "loreal-for-the-future/onze-projecten" } } ] }