L'Oréal Paris staat op tegen intimidatie op straat

Leer op een veilige manier intimidatie op straat te bestrijden: volg onze tien minuten durende Stand Up-training en leer hoe je als getuige of slachtoffer reageert op seksuele intimidatie in openbare ruimtes.
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.nl/stand-up" }
 • 80%
  van de vrouwen kwam ooit
  in aanmerking met
  intimidatie op straat.
 • 76%
  van de mensen was ooit
  getuige van intimidatie
  op straat.
 • 86%
  van deze getuigen zegt behoefte te hebben aan een training in hoe je
  hierop kunt reageren.   
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.nl/stand-up" }

INTIMIDATIE OP STRAAT IS HET GROOTSTE PROBLEEM WAARMEE VROUWEN WERELDWIJD TE MAKEN KRIJGEN

Uit een internationaal onderzoek door L’Oréal Paris en onderzoekspartner Ipsos 1 is seksuele intimidatie op straat naar voren gekomen als het grootste probleem waarmee vrouwen wereldwijd te maken hebben. Straatintimidatie vormt een barrière in het dagelijks leven van vrouwen en berooft ze van hun gevoel van veiligheid en eigenwaarde. Het druist in tegen de waarden van vrouwenemancipatie, die de kern vormen van ons DNA. Daarom staat L’Oréal Paris wereldwijd op tegen straatintimidatie.

1. Internationaal onderzoek naar seksuele intimidatie in openbare ruimtes door L’Oréal Paris en Ipsos, met gegevens verzameld in 15 landen onder ruim 15.500 deelnemers, maart 2021

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.nl/stand-up" }
{ "@context": "http://schema.org", "@type": "VideoObject", "name": "How to", "description": "Sta op met Eva Longoria en de 5D-methode", "thumbnailUrl": "https://www.loreal-paris.nl/-/media/project/loreal/brand-sites/oap/master/dmi/standup/video-standup-eva.jpg?rev=2c3f8c8f1e2446cb8a8cb3525a48571d", "uploadDate": "2022-07-26T09:07:11+00:00", "embedURL": "https://www.youtube.com/embed/6ZBTPTqlp44" }

VOLG DE TRAINING EN GA SAMEN MET L’OREAL PARIS DE STRIJD AAN TEGEN STRAATINTIMIDATIE

Op 8 maart 2020 heeft L’Oréal Paris het Stand Up Against Street Harassment-programma gelanceerd in een partnerschap met Right To Be (voorheen Hollaback!), een NGO die is gespecialiseerd in de strijd tegen intimidatie in al zijn vormen - en in Nederland met Stichting Fairspace. Met ons internationale Stand Up-trainingsprogramma willen we bijdragen aan een cultuur van respect, waardigheid en eigenwaarde door eind 2022 ruim 1,5 miljoen mensen sterker te maken via de 5D-methode van Right To Be. De 5D-methode (Distract, Delegate, Document, Delay, Direct) bestaat uit vijf simpele en doeltreffende tools waarmee mensen veilig kunnen reageren wanneer ze getuige of slachtoffer zijn van straatintimidatie.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.nl/stand-up" } { "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.nl/stand-up" }
{ "@context": "http://schema.org", "@type": "VideoObject", "name": " ", "description": "Ontdek Stand Up, ons wereldwijde trainingsprogramma tegen straatintimidatie.", "thumbnailUrl": "https://www.loreal-paris.nl/-/media/project/loreal/brand-sites/oap/master/dmi/standup/video-standup-world.jpg?rev=7aad04d9283c406b9cca02e19a61e993", "uploadDate": "2022-07-26T09:09:34+00:00", "embedURL": "https://www.youtube.com/embed/4wHDclWekZM" }

EEN WERELDWIJDE BEWEGING: BIJNA 800.000 MENSEN HEBBEN ONZE STAND UP-TRAINING AL GEVOLGD

Met de steun van lokale liefdadigheidspartners is Stand Up al in 37 landen gelanceerd, en wereldwijd zijn bijna 800.000 mensen inmiddels getraind.

Een maatschappelijk onderzoek in 2022 door L’Oréal Paris 2 en onderzoekspartner Ipsos heeft aangetoond dat het Stand Up-programma de deelnemers de kracht heeft gegeven om zelfverzekerd over straat te gaan en actie te ondernemen: 97 procent van de getuigen van straatintimidatie durft in actie te komen na het volgen van de Stand Up-training. Bovendien geeft 90 procent van de Stand Up-deelnemers aan nu te kunnen reageren op straatintimidatie zodra ze er getuige van zijn.

2. Onderzoek naar de maatschappelijke impact van Stand Up Against Street Harassment-training door L’Oréal Paris en Ipsos, met gegevens verzameld in vier landen onder ruim 4.967 deelnemers, maart 2022.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.nl/stand-up" } { "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.nl/stand-up" }
{ "@context": "http://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type":"ListItem", "position": 1, "item": { "@id": "/", "name": "Home" } } , { "@type":"ListItem", "position": 2, "item": { "@id": "https://www.loreal-paris.nl/stand-up", "name": "stand-up" } } ] }