Onze Doeltreffendheid

Texture2 Resized
Vraag
1

Hoe ontwikkelen we de best presterende formules?

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.nl/onze-doeltreffendheid" }

Een formule is bovenal een complexe combinatie van actieve stoffen, die met andere bestanddelen in contact komen en op elkaar reageren.Formules horen goed bewaard te blijven zodat hun samenstellingen voldoende stabiel blijven om een optimale en effectieve werking te garanderen. Onze unieke kennis stelt ons in staat de juiste dosering actieve stoffen te bepalen. We nemen hierbij telkens één belangrijke vereiste in acht:Het creëren van de meest veilige, doeltreffende, unieke en zintuiglijke cosmeticaproducten die volledig in lijn zijn met waar wij als merk voor staan. Dit proces bestaat uit meerdere stappen: zorgvuldige selectie van actieve stoffen en ingrediënten, samenstelling van de formule waarbij rekening gehouden dient te worden met de restricties van deze actieve stoffen en ingrediënten, zodat we de meest innovatieve texturen kunnen ontwikkelen, waarna we de actieve stoffen en ingrediënten omvormen tot een sensorieel en effectief cosmeticaproduct, waarvan de consument onder de indruk is.

Het is onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat elk product de consument overtuigt van de doeltreffendheid, veiligheid en kwaliteitscriteria ervan.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.nl/onze-doeltreffendheid" }
Texture3 Resized
Vraag
2

Hoe evalueren we de prestaties van onze producten?

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.nl/onze-doeltreffendheid" }

Doeltreffendheid is altijd een zeer belangrijk criterium geweest in de ontwikkeling van onze formules, voordat we een nieuwe formule op de markt besluiten te brengen. Tegelijk met de oprichting van de afdeling huidverzorging opende L’Oréal in de jaren zeventig een gespecialiseerde afdeling voor beoordelingsmethoden. Sindsdien werken onze onderzoekers onophoudelijk aan de ontwikkeling van beter presterende huidverzorgingsproducten, waarbij zij speciale technologieën inzetten voor de samenstelling van de formules en actieve stoffen die bewezen effectief zijn verklaard na in-vitro and in-vivo tests, instrumentele biofysische methodes en klinische tests, die uitgevoerd worden door onafhankelijke instituten.Om vooruitgang te boeken vereist elke wetenschappelijke, medische of technische discipline betrouwbare en relevante meetinstrumenten, om het uitgangspunt van de onderzochte populaties te omschrijven. Deze tools zijn essentieel voor onderzoekers en specialisten om de prestaties van elke genomen stap in het proces te kunnen bepalen. De zogenoemde 'huidatlassen', samengesteld en gepubliceerd door L'Oréal-experts, zijn een nuttige tool om de effecten van de door hen ontwikkelde verzorgingsproducten en productlijnen objectief te kunnen nagaan en vergelijken. Deze bevindingen zijn steeds op basis van gelijkgestelde evaluatiecriteria, ongeacht de continent-specifieke expert aangewezen voor de beoordeling.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.nl/onze-doeltreffendheid" }
1 2S5A4517 1 1000x500
Vraag
3

Zijn er culturele verschillen wat de verwachtingen rond formulebepalingen betreft?

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.nl/onze-doeltreffendheid" }

Elke regio ter wereld beschikt over eigen culturele en klimatologische karakteristieken en bijzonderheden, met inbegrip van de verschillende huidtypes en de daaraan gelinkte specifieke behoeften die vrouwen overal ter wereld kenmerken. Zo komt huidveroudering in Azië bijvoorbeeld voornamelijk tot uiting onder de vorm van hyperpigmentatie, terwijl de eerste tekenen van huidveroudering in Europa verschijnen in vorm van rimpels. Daarom hebben we diverse L'Oréal Paris-formuleringslaboratoria opgericht, verspreid in verschillende regio's over de wereld: Europa, Noord- en Zuid-Amerika, Japan, China, India en Afrika. Deze laboratoria maken formules of passen deze aan, specifiek voor de consumenten in dat gebied. En dat is goed voor iedereen! Deze uitwisselingen en samenwerkingen met onze laboratoria over de hele wereld vormen een enorme inspiratiebron voor onze innovaties.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.nl/onze-doeltreffendheid" }
Vraag
4

Welke milieu-uitdagingen hebben betrekking op de ontwikkeling van een nieuw product?

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.nl/onze-doeltreffendheid" }

De uitdaging om te innoveren. Als we vrouwen overal ter wereld nieuwe oplossingen omtrent huidverzorging willen aanbieden, horen we alle recente wetenschappelijke gegevens en nieuwe verworven inzichten omtrent de huid en formulebestanddelen toe te passen in een innovatief prestatie- en kwaliteitsgericht kader, waarbij zowel de maatschappelijke als de milieudoelstellingen van L'Oréal Group steeds de uitgangspunten vormen. Hierbij wordt niet alleen de impact, maar ook de oorsprong van de door ons gehandhaafde actieve bestanddelen en basismaterialen in acht genomen.SPOT (Sustainable Product Optimization Tool) is een unieke en innovatieve evaluatietool, ontwikkeld door L'Oréal, om de algehele voetafdruk van een cosmetisch product te beoordelen. De SPOT-methodiek werd als eerste in de branche toegepast om elk aspect aangaande de sociale en milieuprestaties van al onze producten te kunnen kwantificeren, en dit in elke fase van de productlevenscyclus.SPOT is het resultaat van de samenwerking van heel wat L'Oréal-teams onderling - Duurzaamheid, Verpakking en Onderzoek - in partnerschap met externe internationale deskundigen. In 2017 werd deze tool geïmplementeerd in alle L’Oréal-productlijnen en vandaag de dag maakt het een integraal onderdeel uit van het ontwerp- en lanceringsproces van al onze nieuwe producten. Lees hier meer.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.nl/onze-doeltreffendheid" }
{ "@context": "http://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type":"ListItem", "position": 1, "item": { "@id": "/", "name": "Home" } } , { "@type":"ListItem", "position": 2, "item": { "@id": "https://www.loreal-paris.nl/the-other-side", "name": "The Other Side" } } , { "@type":"ListItem", "position": 3, "item": { "@id": "https://www.loreal-paris.nl/onze-doeltreffendheid", "name": "Onze Doeltreffendheid" } } ] }