Onze Ethiek

L'Oréal zet zich al meer dan 30 jaar in voor een wereld zonder dierproeven.Bij L’Oréal testen wij onze producten of bestanddelen niet op dieren. Wij nemen al meer dan 30 jaar het voortouw op het gebied van alternatieve testmethoden.De gezondheid en veiligheid van onze consumenten zijn bij L’Oréal altijd een absolute prioriteit geweest.En dit geldt zeker ook voor de ondersteuning van het dierenwelzijn.

 


{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.nl/onze-ethiek" }
1 2S5A4617 1 1000x500

De kwestie van dierproeven werd door de burgermaatschappij in het eerste decennium in de 21e eeuw aangekaart en aan de orde gesteld binnen een regelgevingskader. Ruim voor die tijd ontwikkelde L'Oréal alternatieve methoden op basis van een unieke technologie: de reconstructie van de menselijke huid, gevolgd door andere soorten structuren, waaronder hoornvliezen en overige slijmvliezen. L'Oréal, een echte pionier, reconstrueert al sinds 1979 menselijke huidmodellen in laboratoria. Deze methoden werden vervolgens ook goedgekeurd door de bevoegde autoriteiten. Er werden ook andere instrumenten gecreëerd, om authentieke en geïntegreerde strategieën voor veiligheidsbeoordeling als alternatief voor dieren uit te werken. In 1989 stopte L'Oréal volledig met het testen van producten op dieren, ruim 14 jaar voordat de regelgeving deze vereiste had opgelegd.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.nl/onze-ethiek" }

Veelgestelde vragen

Lees alle antwoorden
Vraag
1

Wordt er bij L'Oréal op dieren getest?

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.nl/onze-ethiek" }

Bij L’Oréal testen wij onze producten of bestanddelen niet op dieren. We lopen al meer dan 30 jaar voorop op het gebied van alternatieve testmethoden. In 1989 stopte L'Oréal volledig met het testen van producten op dieren, ruim 14 jaar voordat de regelgeving deze vereiste had opgelegd.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.nl/onze-ethiek" }
Vraag
2

Welke alternatieve methoden voor dierproeven heeft L'Oréal ontwikkeld?

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.nl/onze-ethiek" }

Bij L’Oréal testen wij onze producten of bestanddelen niet op dieren. L'Oréal staat echter nog steeds vermeld op de PETA-lijst van bedrijven die testen op dieren, aangezien onze producten ook in China worden verkocht. In China vereisen en voeren de gezondheidsautoriteiten immers nog steeds dierproeven uit voor bepaalde producten. L'Oréal heeft sinds 1979 mensselijke huidmodellen in haar laboratoria gereconstrueerd om veiligheidstests in vitro uit te werken die geen dieren omvatten. De Groep loopt dus voorop met alternatieve methoden voor veiligheidsevaluatie. Sindsdien heeft L'Oréal Episkin-centra* geopend in Lyon (Frankrijk), Shanghai (China) en Rio (Brazilië) waar gereconstrueerde huiden worden geproduceerd. Naast gereconstrueerde huidmodellen, heeft L'Oréal een groot aantal tools als onderdeel van de voorspellende evaluatie, waarbij geen dieren betrokken zijn, zoals moleculaire modellering, toxicologische expertsystemen, beeldvormingstechnieken en nog zoveel meer. Klik hier voor meer informatie over voorspellende evaluatie.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.nl/onze-ethiek" }
Vraag
3

Als L'Oréal niet op dieren test, waarom staat L'Oréal nog steeds op de PETA-lijst van bedrijven die dierproeven uitvoeren?

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.nl/onze-ethiek" }

Door aanwezig te zijn in China, kan L'Oréal helpen de regelgeving rond dierproeven te oriënteren in de richting van deze belangen. L'Oréal is het meest actieve bedrijf dat samen met de Chinese autoriteiten werkt aan een volledige stopzetting van dierproeven. Als gevolg hiervan wordt de overgrote meerderheid van de producten die we in China verkopen niet langer op dieren getest. In China vereisen en voeren de gezondheidsautoriteiten immers nog steeds dierproeven uit voor bepaalde producten.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.nl/onze-ethiek" }

By being present in China, L’Oréal can help the regulation about animal testing to evolve. L’Oréal is the most active company working with Chinese authorities towards a complete cease of animal testing. As a result, the vast majority of products we sell in China are no longer tested on animals.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.nl/onze-ethiek" }
Vraag
4

Welke acties onderneemt L'Oréal om een einde te maken aan dierproeven in China?

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.nl/onze-ethiek" }

L’Oréal werkt al ruim 10 jaar samen met de Chinese overheid en wetenschappers aan alternatieve testmethoden die door de Chinese overheid erkend kunnen worden, om zo de regelgeving voor cosmetica te oriënteren in de richting van een totaalverbod op dierproeven. En het is ook vandaar dat de meerderheid van onze in China geproduceerde en verkochte producten de benaming ‘niet-functioneel’ (non-functional) dragen, wat wijst op cosmeticaproducten die niet onderworpen worden aan dierproeven. Deze niet-functionele producten omvatten onder meer huidverzorgings- en make-upproducten evenals shampoo's. In 2014 openden we een Episkin-centrum* in Sjanghai, voor de reconstructie van humane huidmodellen. Deze imitatiehuid wordt gebruikt voor in-vitro veiligheidstests waar geen dieren aan te pas komen en ze worden beschikbaar gesteld voor de Chinese autoriteiten.

*Episkin is een gereconstrueerd model van de menselijke huid, een soort imitatiehuid

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.nl/onze-ethiek" }
Bij L’Oréal testen wij onze producten of ingrediënten niet op dieren. Wij nemen al jaren het voortouw op het gebied van alternatieve testmethoden.
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.nl/onze-ethiek" }

Desondanks kunnen bepaalde gezondheidsautoriteiten besluiten om zelf dierproeven uit te voeren voor bepaalde cosmetische producten, zoals nog steeds het geval is in China. L’Oréal is al ruim tien jaar actief in China om het land, in samenwerking met de Chinese overheid en wetenschappers, te oriënteren naar alternatieve testmethoden, om deze te implementeren in de regelgeving rond de cosmetica en China op weg te helpen naar een totaal verbod op dierproeven.

Sinds de jaren 80 gelooft L'Oréal dat de toekomst van veiligheidsevaluatie afhangt van de ontwikkeling van alternatieve, 'voorspellende' evaluatiestrategieën om een einde te maken aan dierproeven. Deze benadering is gebaseerd op de substantiële wetenschappelijke vooruitgang die geboekt is op het gebied van de reconstructie van humane huidmodellen, moleculaire modellering en goed presterende dataverwerking. Het is zevenentwintig jaar geleden dat onze topwetenschappers de eerste gereconstrueerde menselijke epidermis creëerden: een internationale revolutie! Dit betekende dat dierproeven al in 1989 konden worden stopgezet, 14 jaar voordat het wettelijk verplicht was en zonder onze producten minder veilig te maken. Onze alternatieve en voorspellende beoordelingsmodellen worden door de internationale wetenschappelijke gemeenschap ondersteund als toxicologie van de 21ste eeuw.Dit illustreert de deskundigheid en de inspanningen van onze laboratoria en het vormt een drijfveer voor onze innovaties.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.nl/onze-ethiek" }
2 2S5A4200 1 1000x500

Weefselmanipulatie is de productie van imitatiehuid en andere reconstructies, zoals die van slijmvliesmembranen of hoornvlies. L'Oréal gebruikt deze geavanceerde techniek om de effecten van nieuwe moleculen te testen om zo de gunstige effecten ervan (de filtering van zonnestraling, het tegengaan van huidveroudering, enz.) of de eventuele schadelijke effecten (huidirritaties, allergieën, verstoringen in het hormonale evenwicht, enz.) op wetenschappelijke wijze te kunnen voorspellen.Er bestaan verschillende soorten reconstructies van humane huidmodellen. Ze kunnen worden gebruikt voor het testen van de moleculen van werkzame bestanddelen, alleen of door de verschillende huidmodellen met elkaar te combineren. L’Oréal gebruikt deze huidmodellen om te begrijpen hoe de moleculen zullen reageren op sommige huidtypes, om zo de werkzaamheid te kunnen voorspellen voordat de moleculen daadwerkelijk aan de uiteindelijke formule van een cosmeticaproduct worden toegevoegd.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.nl/onze-ethiek" }
{ "@context": "http://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type":"ListItem", "position": 1, "item": { "@id": "/", "name": "Home" } } , { "@type":"ListItem", "position": 2, "item": { "@id": "https://www.loreal-paris.nl/the-other-side", "name": "The Other Side" } } , { "@type":"ListItem", "position": 3, "item": { "@id": "https://www.loreal-paris.nl/onze-ethiek", "name": "Onze Ethiek" } } ] }