Transparantie over de sociale en milieu-impact van onze haarverzorgingsproducten

L'Oréal Paris streeft ernaar om de impact van zijn producten tijdens hun levenscyclus te verbeteren, waaronder de formule, verpakking, productie en de gebruiksfases. We streven ernaar om deze gegevens op een transparante manier te delen zodat je consumptiekeuzes kan maken met respect voor onze planeet, startend bij onze haarverzorgingsproducten.
{ "@context": "http://schema.org", "@type": "VideoObject", "name": " ", "description": " Ecologische en sociale effecten", "thumbnailUrl": "https://www.loreal-paris.nl/-/media/project/loreal/brand-sites/oap/master/dmi/brand-section/our-commitments/pil/video-pil.jpg?rev=d94b3dee33dc4aa2834d3b47998737d1", "uploadDate": "2022-09-07T13:12:26+00:00", "embedURL": "https://www.youtube.com/embed/hh8AsWXJm_Y" }

DE SOCIALE EN MILIEU-IMPACT VAN PRODUCTEN

De "Algemene Milieu-impact"-score, gebaseerd op een scoringssysteem van L'Oréal Group, schetst een nauwkeurig beeld van de impact van een product door rekening te houden met veertien factoren die impact hebben op de planeet*, zoals de uitstoot van broeikasgassen, waterschaarste, oceaanverzuring of de impact op de biodiversiteit. De impact wordt gemeten tijdens elke fase van de levenscyclus van een product. Hij wordt niet alleen berekend door te kijken naar de ontginning, de productie en het transport, maar ook naar het consumentengebruik en de recycleerbaarheid van de verpakking. Het resultaat wordt op een duidelijke manier weergegeven.

Extra informatie is beschikbaar in het onderdeel "Sociale & Milieu-impact" op de productpagina. Je kunt er info vinden over de productieomstandigheden, de verpakking en de sociale bijdrage van een product, zoals steun aan kwetsbare gemeenschappen.

*koolstof, waterschaarste, ecotoxiciteit van zoetwater, eutrofiëring van zoetwater, mariene eutrofiëring, waterverzuring, uitputting van fossiele en minerale grondstoffen, veranderingen in het landschap, terrestrische eutrofiëring, stofdeeltjes, toxiciteit via het milieu, ioniserende straling, ozonafbraak en fotochemische verontreiniging

 

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.nl/pil" }

HET BEREKENEN VAN DE IMPACT VAN PRODUCTEN TIJDENS DE LEVENSCYCLUS

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.nl/pil" }
Visuel Impact

ONTDEK DE SCORE VAN ONZE PRODUCTEN

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.nl/pil" }
Visuel Scores
Gemakkelijk te vinden op onze webpagina's met productinformatie. Je kunt het 'Product Impact Label' van alle haarverzorgingsproducten van L'Oréal Paris terugvinden op de pagina met productinformatie, na de lijst met bestanddelen.

Ontdek onze scores

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.nl/pil" }
Visuel Label
Gram CO2 - gemiddelde in categorie leave-in & olie = 117g
Waterindex: waterkwaliteit + waterschaarste m3 - gemiddelde in categorie leave-in & olie = 228
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.nl/pil" }
Visuel Testimonial

De koolstof- en watervoetafdrukken worden benadrukt omdat ze gemiddeld twee derde vertegenwoordigen van de algemene milieu-impact van de cosmetische producten die beoordeeld worden via deze methode.

Om de gebruiker duidelijke en nuttige informatie te bieden, werd dit scoresysteem ontwikkeld als een tool om producten van de L'Oréal Group binnen dezelfde productcategorie te vergelijken. Een shampoo wordt bijvoorbeeld vergeleken met andere shampoos van de L'Oréal Group: Shampoos met een A-score hebben de laagste algemene milieu-impact in vergelijking met shampoos met een E-score. Die hebben de hoogste algemene milieu-impact.

Kun je niet kiezen tussen twee producten? Gebruik de Sociale en Milieulabels om te helpen beslissen! Ontdek onze haarverzorgingsscores.

Meer leren over hoe we streven naar het verkleinen van onze ecologische voetafdruk.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.nl/pil" }
Visuel Veritas V2

ONTDEK ONZE METHODOLOGIE

Het scoresysteem voor sociale & milieu-impact is gebaseerd op de Europese richtlijnen over de "Ecologische Productvoetafdruk" die ernaar streven de ecologische impact van goederen en diensten te verkleinen via een multicriteria-aanpak. De gegevens worden ook gecontroleerd door Bureau Veritas Certification, een wereldwijd erkende onafhankelijke auditor.

- Klik om meer te weten over de Methodologie 

- De verificatieverklaring van Bureau Veritas vind je hier.

Pictogram CO2 emissions

Pictogram CO2 emissions

   

KOOLSTOFVOETAFDRUK

De hoeveelheid broeikasgassen (CO₂) die vrijkomen tijdens de levenscyclus van het product, m.a.w. tijdens het aankopen van bestanddelen, de productie van de verpakking, de productie van het afgewerkte product, het transport, het gebruik en het afvalbeheer van de verpakking.

Wist je dit?
Gemiddeld 70% van de koolstofvoetafdruk van shampoo is afkomstig van de energie die je nodig hebt om het water in je douche te verwarmen.

De experttip van ELVIVE
Alleen al door de temperatuur van het water lager te zetten terwijl je de shampoo uitspoelt, zal je haar plat zijn en kun je je haar meer doen glanzen en de impact op het milieu verminderen.

WATERVOETAFDRUK

De hoeveelheid water die gebruikt wordt tijdens de levenscyclus van een product, waaronder het water dat gebruikt wordt tijdens het ontginnen van bestanddelen, de productie van de verpakking, de productie van het afgewerkte product in de fabriek, het gebruik van het product (bijv. in de douche) en het water dat men nodig heeft om het afvalwater te behandelen.

Wist je dit?
Gemiddeld 60% van de watervoetafdruk van een shampoo of conditioner is afkomstig van de gebruiksfase! Daarom willen we ervoor zorgen dat je onze shampoos en conditioners gemakkelijker kunt uitspoelen. Je kunt ook kiezen voor een leave-in conditioner. Dat is vaak beter voor het milieu.

De experttip van ELVIVE
Met Elvive kun je ervoor kiezen om op verschillende manieren drinkwater te besparen, want we hebben producten ontworpen die niet uitgespoeld hoeven te worden. Je kunt ze gebruiken zonder je haar eerst te wassen. Onze droogshampoos kunnen gebruikt worden om de volgende wasbeurt uit te stellen en onze leave-in serums zijn perfect om het haar te temmen, verfrissen en stijlen tussen wasbeurten door.

   

Pictogram CO2 emissions

Pictogram CO2 emissions

   

BETROUWBARE FABRIEK

Een fabriek die jaar na jaar de uitstoot van broeikasgassen (CO₂), het waterverbruik en de afvalproductie vermindert en ook bijdraagt aan het genereren van lokale werkgelegenheid - vooral voor mensen in een kwetsbare economische situatie - en training voor zijn werknemers voorziet.

Wist je dit?
11 van onze 26 fabrieken zijn vandaag al CO2-neutraal. De fabrieken van L'Oréal Paris streven ernaar om tegen 2025 100% hernieuwbare energie te gebruiken zodat ze volledig CO2-neutraal zijn. Ook streven we ernaar tegen 2030 al het water in de fabriek te hergebruiken. Dat betekent dat industrieel water behandeld, gerecycled en opnieuw gebruikt zal worden.


PAPIER/KARTON MET EEN FSC™- OF PEFC-CERTIFICAAT*

Het papier of karton dat gebruikt wordt om onze producten te verpakken, komt uitsluitend uit bossen die op een verantwoordelijke manier beheerd worden, zodat de biodiversiteit beschermd wordt, en wordt onafhankelijk gecertifieerd door het FSC™.

Wist je dit?
Bij L'Oréal Paris worden al onze kartonnen dozen en bijsluiters gemaakt van gecertifieerd papier en karton, afkomstig uit duurzaam beheerde bossen.

*FSC™ (Forest Stewardship Council), PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification)
   

Pictogram CO2 emissions

Pictogram CO2 emissions

   

GERECYCLED MATERIAAL

Materiaal geproduceerd met gerecycled materiaal.

Wist je dit?
L'Oréal Paris streeft ernaar om tegen 2030 al het plastic verpakkingsmateriaal te maken uit gerecycled of hernieuwbare bronnen: er zal niets gemaakt worden uit nieuwe kunststof.

De experttip van ELVIVE
Bij L'Oréal Paris Elvive streven we ernaar om plastic afval uit de badkamer te weren. Daarom zijn 100% van de flessen shampoo en conditioner* gemaakt van gerecycleerd plastic. Zo wordt er elk jaar 6000 ton minder nieuw plastic geproduceerd. Wist je dat die flessen ook gerecycled zijn? Vandaag mooi haar. Morgen een betere planeet.

*uitgezonderd de dop, maar we zijn op zoek naar een duurzamere oplossing

RECYCLEERBAAR

Onderdelen die - voor zover de infrastructuur dat toelaat - kunnen worden ingezameld en via een speciaal industrieel proces kunnen worden verwerkt tot een nieuw materiaal.*

Wist je dit?
Wij streven ernaar dat tegen 2025 al onze plastic verpakkingen hervulbaar, recyclebaar of composteerbaar zijn. Op dit moment zijn al onze shampoo- en conditionerflessen op grote schaal recyclebaar**.

De ELVIVE expert tip

Elvive deelt op steeds meer producten sorteerinstructies voor verpakkingen om onze consumenten te helpen de juiste sorteerpraktijken toe te passen.

*volgens de definitie van de Ellen MacArthur Foundation van de wereldwijde recyclebaarheid op schaal en in de praktijk.
**uitgezonderd doppen, maar we zijn op zoek naar een duurzamere oplossing.

   

Pictogram CO2 emissions

Pictogram CO2 emissions

   

ARBEIDSWET: DE 4 PRINCIPES UIT HET 'GLOBAL COMPACT' OVER ARBEIDSRECHTEN VAN DE VERENIGDE NATIES (VN)

Alle rechtstreekse leveranciers van componenten of bestanddelen van de producten van L'Oréal Paris verbinden zich ertoe om de fundamentele principes van de VN over arbeidsomstandigheden te respecteren:

  • Het recht van werknemers om zich te verenigen en om collectieve onderhandelingen te voeren
  • Geen dwangarbeid of verplichte arbeid
  • Geen kinderarbeid
  • Geen discriminatie onder werknemers

Wist je dit?
Sinds 2006 heeft de L'Oréal Group meer dan 13.600 sociale inspecties ter plaatse uitgevoerd, geleid door erkende derde partijen.

LEVERANCIERS VOOR SOCIALE INTEGRATIE

Leveranciers van bestanddelen en verpakkingsmateriaal die toegang verschaffen tot werk en een leefloon voor mensen uit sociaal en/of financieel kwetsbare gemeenschappen, omdat ze deelnemen aan minstens één van de Solidarity Sourcing programma's van L'Oréal Group. Om meer te leren over het Solidarity Sourcing programma van L'Oréal klik hier.

Wist je dit?
In 2020 werden dankzij het Solidarity Sourcing programma voor sociale inclusie van L'Oréal Paris 11.538 mensen gesteund. Een voorbeeld. Vandaag helpt de ontginning van sommige van onze plantaardige bestanddelen zoals arganolie, karitéboter en Centella asiatica lokale gemeenschappen door menswaardige werkomstandigheden, gelijke kansen op het werk en landbouwmethoden met respect voor het milieu en de biodiversiteit te bieden.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.nl/pil" }
{ "@context": "http://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type":"ListItem", "position": 1, "item": { "@id": "/", "name": "Home" } } , { "@type":"ListItem", "position": 2, "item": { "@id": "https://www.loreal-paris.nl/pil", "name": "pil" } } ] }